Pipe bands

 

De Belgian Pipe Band Competition


Het open Belgisch kampioenschap voor doedelzakbands is een vast onderdeel van het Schots Weekend. Onze Pipe Band competitie wordt gejureerd door officiële juryleden en is onderhevig aan de reglementen van de Royal Scottish Pipe Band Association.

Graag nodigen we je uit om in september met jouw band deel te nemen aan deze competitie. In afwachting van je deelname, wensen we je band nog veel succes toe tijdens het lopende seizoen! Voor meer informatie kan je terecht bij onze PB coördinator Rens van Amelsvoort.

 

Gastoptredens

 

Pipe Bands kunnen zich kandidaat stellen voor een betaald gastoptreden tijdens het Schots Weekend. Er wordt aan deze bands gevraagd om gedurende het weekend viermaal een aantrekkelijke show van 20 minuten, met minimaal 15 bandleden te verzorgen. Deze optredens kunnen plaatsvinden in het kasteel van Alden Biesen, op het competitieterrein, of zelfs in een naburige gemeente.
 
Heb je interesse om met jouw Pipe Band een gastoptreden te verzorgen? Neem dan gerust contact op met Rens van Amelsvoort.. Hij zal vervolgens contact opnemen om verdere afspraken te maken.

 

Reglement - Deelnemen en tarieven - Prijzen - Dagindeling - Transport en parking - jury  - resultaten

Reglement
Het P.B.C.B. (Belgisch kampioenschap voor doedelzakbands) wordt georganiseerd volgens de regels van de Royal Scottish Pipe Band Association (R.S.P.B.A.). De juryleden voor deze competitie worden ook de R.S.P.B.A. zelf aangeduid. Het gaat dus om officiële juryleden.

Inschrijven voor deze competitie kan tot uiterlijk 1 augustus 2020. Van alle deelnemende Pipe Bands wordt verwacht dat zij tijdig aantreden aan de startlijn, dit volgens de opgestelde time-table en onder begeleiding van onze stewards. Laattijdig aantreden betekent automatische diskwalificatie.

Elke Pipe Band kan deelnemen:
✓  in de  eigen graad;
✓  in open graad;
✓  Eén graad hoger*

(*) Bij een te hoog aantal inschrijvingen behoudt het Schots Weekend het recht voor om het spelen in een hogere graad te annuleren. Dit zal uiterlijk 4 weken voor aanvang van de competitie beslist worden.
(terug naar boven)

Deelnemen en tarieven

Online inschrijven kan via ons inschrijvingsformulier of door een e-mail te sturen naar Rens van Amelsvoort.
Deelnemen aan de competitie kan enkel als het volledige inschrijvinsgeld voor aanvang van de competitie werd betaald. Tijdig inschrijven garandeert dat je het wedstrijdschema en alle praktische details omtrent de competitie tijdig zal ontvangen.

Deelname in eigen graad € 25,00
Deelname één graad hoger € 12,50
Deelname in open graad  € 12,50

Bij aankomst in Alden Biesen meldt de verantwoordelijke van de Pipe Band zich bij de hoofdingang (Roelandt Du Vivierlaan) aan. Daar ontvangt hij de (gratis) toegangsbandjes die de bandleden toegang geven tot het terrein. Vervolgens meldt de verantwoordelijke van de Pipe Band zich voor 10u00 aan op het secretariaat P.B.C.B. en betaalt hij het inschrijvingsgeld. Om onnodige bankkosten te vermijden, adviseren we het inschrijvingsgeld cash te betalen.
(terug naar boven)

 
Prijzen
Voor plaatsen 1 tot en met 4 in elke graad voorzien we een trofee én een geldprijs. Onderstaand overzicht van de prijzen is nog niet definitief. Er worden ook trofees uitgereikt aan: a) het beste Drum Corps algemeen, b) het beste Bass Drum Corps algemeen, en c) de beste Band in 'Marching and Discipline'. Verder zal het publiek de beste band 'On Parade' verkiezen. De sheets met de behaalde resultaten kunnen onmiddellijk na de Massed Band afgehaald worden op het secretariaat.

 
1e plaats
2e plaats
3e plaats
4e plaats
Open grade
€ 170,-
€ 160,-
€ 150,-
€ 140,-
Graad 2
€ 150,-
€ 140,-
€ 130,-
€ 120,-
Graad 3
€ 130,-
€ 120,-
€ 110,-
€ 100,-
Graad 4
€ 110,-
€ 100,-
€ 90,-
€ 80,-
(terug naar boven)
 
Dagindeling
 
Voor meer details klik hier
 
  Grade 4   10:00
  Grade 3  12:30
  Grade 2  13:30
  Open Grade   14:50
  Massed Band & Prijsuitreiking  17:00

 
Transport en parking
De Pipe Bands voorzien zelf hun transport naar Landcommanderij Alden Biesen. Ze zullen dus zelf afspraken maken met de touroperator of de busmaatschappij. De touroperator verbonden aan het Schots Weekend is De Zigeuner. Buitenlandse bands kunnen gedetailleerde informatie over transportmogelijkheden in België opvragen bij onze PB coördinator Rens van Amelsvoort.
 
Parkeren met de auto
De organisatie van het Schots Weekend voorziet een gereserveerde parking voor bandleden die met de auto naar landcommanderij Alden Biesen reizen. Deze autoparking ligt vlakbij het competitieterrein. Volg hiervoor de richtingwijzers 'Autoparking PBCB'.  Om overbezetting van het parkeerterrein te vermijden en uit milieuoverwegingen, vragen we om zo veel mogelijk te carpoolen. Je kan enkel gebruikmaken van deze parking als je een (gratis) parkeertkaart in je bezit hebt. Deze parkeerkaart moet altijd duidelijk zichtbaar achter de voorruit van je auto gelegd worden. Parkeerkaarten kunnen door de verantwoordelijke van jouw Pipe Band aangevraagd worden bij onze PB coördinator Rens van Amelsvoort voor 1 september 2020.
 
Parkeren met de bus

Ook voor Pipe Bands die met de bus naar landcommanderij Alden Biesen afzakken is er een gereserveerde busparking voorzien vlakbij het competitieterrein. Om deze parking te bereiken volg je de richtingaanwijzers 'Busparking PBCB'. Je kan er enkel parkeren met een (gratis) parkeerkaart. Ook deze kan aangevraagd worden bij onze PB coördinator Rens van Amelsvoort voor 1 september 2020.

Jury

De juryleden voor het Belgisch Kampioenschap Pipe Bands, en Piping&Drumming Competitie.

Piping:                 
                                    

Drumming:                        

Ensemble:          

 

 
 
Bands 2020

Pipe Band Championship Belgium 2020 - 12 sept 2020

 

TIME    
10.00 TIME TABLE GRADE 4  
12.30 TIME TABLE GRADE 3  
13.30 TIME TABLE GRADE 2  
14.50 TIME TABLE OPEN GRADE  
17.00 MASSED BANDS AND AWARD CEREMONY