Highland games

Highland games (m/v)  Zondag 15 september 2019 - Inschrijven kan via ons webformulier vanaf 1 mei 2019. (inschrijvingsformulier

Paalwerpen - Highland games - Schots Weekend Bij een Schots Weekend horen ongetwijfeld de traditionele Highland Games – Schotse volksspelen. Blik op concentratie, mouwen opgestroopt, de spierballen gerold… , het koffertjes dragen, ton heffen en paal werpen kan van start gaan. Supporters schreeuwen zich de keel schor en deelnemers lopen rood aan want de disciplines in de games zijn niet mals.
Wij hopen dat we dit jaar op uw team mogen rekenen om deel te nemen.
Voor meer info klik op  reglementen - inschrijving - tijdschema - Resultaten
Heb je nog vragen, opmerkingen of ideeën? Aarzel dan niet om contact op te nemen met de coördinator van de Highland Games. 

Groepen/clans kunnen enkel inschrijven en betalen op voorhand via de website. 
Let op: Maximum 20 teams kunnen inschrijven. Indien het maximum bereikt is, kan men enkel nog inschrijven als reserveteam.
De inschrijving is pas definitief na ontvangst van de betaling.
 
Individuele deelnemers kunnen op voorhand of op de dag zelf (tussen 10u en 14u) inschrijven en betalen bij de computerjury op het podium. Individuele deelnemers krijgen een andere kleur van polsbandje. 
 
Er zijn drie competities : Eén voor damesteams, één voor herenteams en één voor bedrijven/amateurteams. De bedrijventeams mogen zowel met dames als heren samengesteld zijn. De bedrijventeams leggen de disciplines af met dezelfde gewichten/toestellen als de damesteams.
 
Elke deelnemer is minstens 18 jaar of ouder (identiteitskaart wordt gevraagd bij twijfel).
 
Met vriendelijke groeten,
 
Coördinator Highland Games
vzw Schots Weekend - Holt 21
B-3740 Bilzen
Gsm : +32 (0)486 029 795 (Robert Hermans)
Mail: Highland Games

Inschrijving Highland games  

Inschrijven kan via ons webformulier vanaf 1 mei 2019.  Klik hier...
Een inschrijving is pas geldig na betaling op voorhand via overschrijving van 30,00 euro op bankrekening van:

Werkgroep P.B.C.B. vzw
Bankcode (BIC) : KRED BEBB
IBAN nr. : BE17 7450 6609 1021
Mededeling: Highland Games + Naam club 

(terug naar top)

Tijdschema  

OPGELET :    AANVANG HIGHLAND GAMES - 11h00 stipt!
 
PRIJSUITREIKING HIGHLAND GAMES : 18h00
 
De teams moeten om 10.00 uur aanwezig zijn op het competitieterrein. 
De kapiteins moeten zich voor 11.00 uur melden bij de computerjury.
Na de start van de competitie kan de samenstelling van het team niet meer gewijzigd worden.
Einde van de competitie is om 17.45.

(terug naar top)
 

Reglementen 

De samenstelling van het team (6+1 reserve) blijft gedurende de ganse games ongewijzigd! 
Iedere clan/team krijgt 7 gekleurde “Clan”polsbandjes …..  (geen polsbandje = geen deelname!) 
 

Alle proeven moeten worden afgelegd met hetzelfde schoeisel. Noppen en/of spikes zijn verboden. Enkel de hiel en zijkanten van het schoeisel mogen verstevigd worden met een gladde plaat.
Pols/vingerbeschermers zijn niet toegelaten, evenmin als hars. Enkel magnesiumpoeder of talk mag gebruikt worden om zweterige handen te verminderen.

De teams moeten om 10.00 uur aanwezig zijn op het competitieterrein.
Start games om 11.00 uur.


De afgezette wedstrijdterreinen mogen alleen worden betreden door de opgeroepen deelnemers samen met de wedstrijdleiding.  De deelnemers zijn gehouden de reglementen van elk onderdeel na te leven.
Sancties (puntenaftrek…) kunnen ten allen tijde worden opgelegd. De scheidsrechters hebben het recht deelnemers uit te sluiten bij niet naleving van het reglement of bij onsportief of gevaarlijk/ongehoord gedrag.
Bij klachten van leden van een team is alleen de kapitein gemachtigd dit te komen melden bij de wedstrijdleiding.
Beslissingen van de scheidsrechters en de wedstrijdleiding zijn definitief.
Deelnemers onder invloed van alcohol en/of stimulerende middelen worden uitgesloten.
Bij een hoog aantal deelnemers kan het aantal pogingen per discipline beperkt worden.

De verschillende disciplines zijn :

- Tire Flip (Band flippen)

- Tossing the Caber (Paalwerpen)
- Farmer’s Walk (Koffertjes dragen)
- Holding the Weight (Tonheffen)
- Weight for Height (Hoogwerpen)
- Tug o’ War (Touwtrekken)

BANDFLIPPEN -  HOOGWERPEN - PAALWERPEN - KOFFERTJES DRAGEN - TONHEFFEN - TOUWTREKKEN

PUNTENTELLING - algemene reglementen

 

A. BANDFLIPPEN - voor dames-, heren- en bedrijventeams
 
Dit is een teamproef. 
Slechts 6 personen van het team mogen aan deze proef deelnemen.
Vervangingen zijn niet meer toegestaan van zodra een team gestart is met de proef.
Het team krijgt 10 minuten de tijd om de tire zo vaak mogelijk te flippen. Hoe het gebeurt maakt niet uit, als de tire maar van links naar rechts over het veld gaat. Er mag dus niet naar mekaar overgeflipt worden. 
Een flip is enkel geldig als de band plat op de grond ligt.

(terug naar reglementen)
 
B. HOOGWERPEN : gewicht 20 kg heren en 12 kg dames- en bedrijventeams
 
Een gewicht met handvat wordt gebruikt. Voor de dames- en bedrijven een Kettlebell.
De deelnemer moet het gewicht over een koord, gedragen door twee masten, werpen.
De deelnemer staat onder de koord en werpt het gewicht achterwaarts over.
De deelnemers bepalen hun eigen beginhoogte. De verandering van hoogte mag enkel
in opgaande lijn gaan. Dit per stappen van minimum 5 cm!
 
Elke deelnemer mag maximaal 5 x werpen in totaal!!!!
Alleen de eerste drie geldige worpen tellen.
(een deelnemer kan dus 2x ongeldig werpen, een derde keer telt als nulworp)
Een worp is ongeldig als het gewicht niet over de koord gaat of deze raakt.
 
De winnaar is degene die het gewicht over de hoogste afstand werpt.
Bij gelijke stand van de hoogste ranking worden de deelnemers uitgenodigd voor een eind-game tot er één eindwinnaar overblijft (Jury bepaalt in dat geval de hoogte)!!

(terug naar reglementen)
 

(terug naar top)

 

C.   PAALWERPEN : voor heren gewicht +/- 44,5 kg, lengte 4 m, voor dames en bedrijven 3 m - 20 kg 

(maximaal 3 pogingen per deelnemer) 
 


Zodra de werper de paal ontvangt ( in verticale positie) en de helpers veilig staan, begint
de proef.
Een aanloop mag genomen worden tot aan de startlijn.
De startlijn mag niet overschreden worden.
Men moet de paal zo werpen dat de paal, na de verticale stand gepasseerd te
zijn, van de werper wegvalt. Het hoogste punt van de caber moet als eerste de grond raken.
Een worp is geldig wanneer de paal, na een boog en via de verticale stand te
zijn gegaan, van de werper wegvalt om binnen een hoek van 180° te landen tussen
9 uur en 3 uur (wijzerplaatmethode - "Clock Face Method").
Het terrein wordt ingedeeld in sectoren met puntenverdeling volgens de verticale ligging
van de caber.
Het team helpt de deelnemer bij het oprichten van de caber en zorgt ervoor dat de
caber na een worp terug aan de startlijn komt.

Scores: 12u = 10p / 11 en 1u = 8p / 10 en 2u = 6p / 9 en 3 u = 4p 
Bij een score van 10p wordt ook de afstand gemeten.
 


 
(terug naar reglementen)

D. KOFFERTJES DRAGEN:  heren 80 kg / dames  en bedrijven 40 kg per koffer

De persoon die de grootste afstand aflegt met de twee koffertjes in de handen is de winnaar.
De proef geldt vanaf dat de eerste stap wordt genomen.
Als een koffertje de grond raakt, stopt de proef.
De achterkant van het koffertje dat het minst ver gedragen is, bepaalt de afstand.
Het team zorgt ervoor dat de koffertjes na een poging terug aan de startlijn komen.

(terug naar reglementen)


E. TONHEFFEN voor dames, heren- en bedrijventeams

De tonnen worden door  teamgenoten naar boven gelicht en de handvatten geven ze aan de deelnemer. Op het moment dat de helpers loslaten gaat de tijd in en probeert de deelnemer zo lang mogelijk de tonnen van de grond te houden.
De deelnemer blijft met beide voeten op de markage-lijn.
De handvaten worden enkel met de handen vastgehouden en alleen magnesiumpoeder is als eventueel hulpmiddel toegestaan. De deelnemer die het langst beide tonnen van de grond kan houden is de winnaar.
 
Gewicht (x2)
Heren:  90 kg
Dames- en bedrijven: 70 kg 
 


 

(terug naar reglementen)

F. TOUWTREKKEN voor dames, heren- en bedrijventeams

Een ploeg bestaat uit 6 personen + 1 reserve persoon. 6 personen trekken!
De koord wordt centraal en aan weerskanten hiervan op een bepaalde afstand gemarkeerd.
Voor het begin van de wedstrijd wordt het touw  zonder lussen of knopen op de grond gelegd met de centrale markering ter hoogte van een bodemmarkering.

Het wedstrijdverloop van het touwtrekken hangt uiteraard af van het aantal ploegen die inschrijven.  Na de poulefase volgen nog, afhankelijk van het aantal teams, kwartfinales, halve finales en een kleine en grote finale. 

Wedstrijd :
De scheidsrechter geeft het bevel aan beide ploegen om het touw op te nemen.
De scheidsrechter beveelt:  "Span het koord!"
Hij "centert" het touw en houdt dit zo tot de ploegen in evenwicht zijn.
Op zijn bevel "Pull" begint het touwtrekken.
Elke wedstrijd bestaat uit twee winnende trekbeurten.  Na afloop van de eerste beurt wordt er van kant gewisseld. De scheidsrechter bepaalt de tijdsduur van de rust tijdens de wedstrijden.

Wanneer er een derde pull beslissend is, bepaalt een toss de kant waar de teams zich zullen opstellen.

Winnaar :
Wanneer de markering van ploeg A over de bodemmarkering getrokken wordt,  is ploeg B winnaar en omgekeerd. Naargelang het aantal deelnemende teams worden er poules gevormd en daarna in principe kruisfinales georganiseerd.       .

                
WEDSTRIJDREGLEMENT TOUWTREKKEN


Vervangingen zijn niet meer toegestaan van zodra een team gestart is met het touwtrekken.
Het touw mag enkel met de handen worden vast genomen.
Iedere deelnemer moet het touw met blote handen vasthouden.
Behalve de voeten mag er geen enkel lichaamsdeel de grond raken.
Teamleden mogen elkaar niet aanraken of ondersteunen.
Roeien of wiegen is niet toegestaan.
Na uitglijden of vallen moet de touwtrekpositie onmiddellijk terug worden ingenomen.
Het touw moet steeds gespannen blijven.
Het touw mag niet worden losgelaten voordat de wedstrijdleider de wedstrijd heeft afgefloten. 
(terug naar reglementen)

(terug naar top)

PUNTENTOEKENNING

De 6 + 1 regel geldt doorheen de hele games: Elk teamlid mag meedoen met elke individuele discipline; enkel de 6 beste resultaten van het team worden opgeteld voor de teamscore. In de uitslag per discipline tellen de 7 personen wel als individuen, dit voor hun ranking.  
Het team dat het meeste punten behaalt op één discipline krijgt de maximale score, afhankelijk van het aantal deelnemende teams ( bv. Bij deelname van 10 teams zijn dat 10 punten).
Het team dat het minst aantal punten behaalt op één discipline krijgt het
minimale aantal punten (1 punt).
Bij niet-deelname aan een discipline behaalt het team 0 punten.
Twee teams met hetzelfde aantal punten bij één discipline krijgen dezelfde score
toegekend (bv. toegekende score 8 punten, het daaropvolgend team krijgt een
score toegekend van 6 punten).
 
De titel van “Overall Winner” per competitie wordt toegekend aan het desbetreffende team dat de meeste punten verzamelt in de diverse disciplines.  
Voor  elke discipline wordt tevens een aparte individuele winnaarslijst opgemaakt, dit is echter enkel voor de dames- en herencompetitie.
 

(terug naar reglementen)