Highland games

Highland games (m/v)  Zondag 15 september 2019 - Inschrijven kan via ons webformulier vanaf 1 mei 2019. (inschrijvingsformulier

Paalwerpen - Highland games - Schots Weekend Bij een Schots Weekend horen ongetwijfeld de traditionele Highland Games – Schotse volksspelen. Blik op concentratie, mouwen opgestroopt, de spierballen gerold… het rots werpen, ton heffen en paal werpen kan van start gaan. Supporters schreeuwen zich de keel schor en deelnemers lopen rood aan want de disciplines in de games zijn niet mals.
Wij hopen dat we dit jaar op uw team mogen rekenen om deel te nemen.
Voor meer info klik op  reglementen - inschrijving - tijdschema - Resultaten
Heb je nog vragen, opmerkingen of ideeën? Aarzel dan niet om contact op te nemen met de coördinator van de Highland Games. 

Let op: Maximum 20 teams kunnen inschrijven. Indien het maximum bereikt is, kan men enkel nog inschrijven als reserveteam.


Met vriendelijke groeten,

Coördinator Highland Games
vzw Schots Weekend - Holt 21
B-3740 Bilzen
Gsm : +32 (0)486 029 795 (Robert Hermans)
Mail: Highland Games

Reglementen 

Alle proeven moeten worden afgelegd met hetzelfde schoeisel. Noppen en/of spikes zijn verboden. Enkel de hiel en zijkanten van het schoeisel mogen verstevigd worden met een gladde plaat.
Pols/vingerbeschermers zijn niet toegelaten, evenmin als hars. Enkel magnesiumpoeder of talk mag gebruikt worden om zweterige handen te verminderen.

De teams moeten om 10.00 uur aanwezig zijn op het competitieterrein.
Start games om 11.00 uur.


De afgezette wedstrijdterreinen mogen alleen worden betreden door de opgeroepen deelnemers samen met de wedstrijdleiding.  De deelnemers zijn gehouden de reglementen van elk onderdeel na te leven.
Sancties (puntenaftrek…) kunnen ten allen tijde worden opgelegd. De scheidsrechters hebben het recht deelnemers uit te sluiten bij niet naleving van het reglement of bij onsportief of gevaarlijk/ongehoord gedrag.
Bij klachten van leden van een team is alleen de kapitein gemachtigd dit te komen melden bij de wedstrijdleiding.
Beslissingen van de scheidsrechters en de wedstrijdleiding zijn definitief.
Deelnemers onder invloed van alcohol en/of stimulerende middelen worden uitgesloten.
Bij een hoog aantal deelnemers kan het aantal pogingen per discipline beperkt worden.
Na de start van de competitie kan de samenstelling van het team niet meer gewijzigd worden.

ALGEMENE REGELS-WINNAARS

De titel van “Overall Winner-dames ” en “Overall Winner-heren ” wordt toegekend aan het desbetreffende team met de meest behaalde punten in al hun disciplines.
Per discipline wordt tevens een top 3 opgesteld.
Voor  elke discipline wordt een aparte winnaarslijst opgemaakt.
Voor de individuele speler is er eveneens een winnaarslijst.

De 8 + 1 regel doorheen de hele games: Iedereen doet mee met elke discipline; enkel de 8 beste resultaten tellen.
In de algemene listing telt wel de 9 personen als individuelen, dit voor hun ranking.

Individuele deelnemers krijgen een andere kleur van polsbandje.

- Putting the Stone (Rotsblokwerpen)
- Tossing the Caber (Paalwerpen)
- Farmer’s Walk (Koffertjes dragen)
- Holding the Weight (Tonheffen)
- Weight for Height (Hoogwerpen)
- Tug o’ War (Touwtrekken)

ROTSWERPEN - HOOGWERPEN - PAALWERPEN - KOFFERTJES DRAGEN - TONHEFFEN - TOUWTREKKEN

OVERALL WINNER - algemene reglementen


A. Rotswerpen - voor dames- en herenploegen

De rotsblok ( H 13,20 kg /  D 7,00 kg ) wordt geworpen vanachter een startlijn. Deze startlijn is een balk bevestigd op de grond. Men mag een aanloop nemen.
Let wel : de rots moet zelf opgetild worden tot op schouderhoogte en moet geworpen
worden vanuit schouderhoogte. Dit met één arm.
Overschrijden van de startlijn of erop trappen, alsook “vallen” over de startlijn alvorens de rotsblok vertrokken is = ongeldige worp.
Het team zorgt ervoor dat de steen na een worp terug aan de startlijn komt.
De verste worp wint. De diepste indruk is het meetpunt.

(terug naar reglementen)

B. HOOGWERPEN : gewicht 20 kg heren en 12 kg dames

Een gewicht met handvat wordt gebruikt. Voor de dames een Kettlebell.
De deelnemer moet het gewicht over een koord, gedragen door twee masten, werpen.
Hij staat onder de koord en werpt het gewicht achterover.
De deelnemers bepalen hun eigen beginhoogte. De verandering van hoogte mag enkel
in opgaande lijn gaan. Dit per stappen van minimum 5 cm!

Een worp is ongeldig als het gewicht niet over de koord gaat of deze raakt.

De winnaar is degene die het gewicht over de hoogste afstand werpt.
Bij gelijke stand van de hoogste ranking worden de deelnemers uitgenodigd voor een eind-game tot er één eindwinnaar overblijft (kan instappen per cm!!)!!

(terug naar reglementen)
 

(terug naar top)


C. PAALWERPEN : gewicht +/- 44,5 kg, lengte 4,00 meter (dames 3,00 meter - 18 kg) 
(maximaal 3 pogingen per deelnemer)
 

Zodra de werper de paal ontvangt ( in verticale positie) en de helpers veilig staan, begint
de proef.
Een aanloop mag genomen worden tot aan de startlijn.
De startlijn mag niet overschreden worden.
Men moet de paal zo werpen dat de paal, na de verticale stand gepasseerd te
zijn, van de werper wegvalt.
Een worp is geldig wanneer de paal, na een boog en via de verticale stand te
zijn gegaan, van de werper wegvalt om binnen een hoek van 180° te landen tussen
9 uur en 3 uur (wijzerplaatmethode - "Clock Face Method").
Het terrein wordt ingedeeld in sectoren met puntenverdeling volgens de verticale ligging
van de caber.
Het team helpt de deelnemer bij het oprichten van de caber en zorgt ervoor dat de
caber na een worp terug aan de startlijn komt.

 
(terug naar reglementen)

D. KOFFERTJES DRAGEN (2x):  heren 80 kg / dames 40 kg per koffer (voor dames-en herenploegen) 

De persoon die de grootste afstand aflegt met de twee koffertjes in de handen is de winnaar.
De proef geldt vanaf dat de eerste stap wordt genomen.
Als een koffertje de grond raakt, stopt de proef.
De achterkant van het koffertje dat het minst ver gedragen is, bepaald de afstand.
Het team zorgt ervoor dat de koffertjes na een poging terug aan de startlijn komen.

(terug naar reglementen)


E. TONHEFFEN voor dames en heren -ploegen

De tonnen worden door  teamgenoten naar boven gelicht en de handvatten geven ze
aan de deelnemer. De deelnemer blijft met beide voeten op de markage-lijn.
De deelnemer die het langst beide tonnen van de grond kan houden is de winnaar.

Gewicht (x2)
Heren:  90 kg
Dames: 70 kg 

 

(terug naar reglementen)

F. TOUWTREKKEN voor dames- en herenploegen

Een ploeg bestaat uit 8 personen + 1 reserve persoon.
De koord wordt centraal en aan weerskanten hiervan op een bepaalde afstand gemarkeerd.
Voor het begin van de wedstrijd wordt het touw  zonder lussen of knopen op de grond gelegd met de centrale markering ter hoogte van een bodemmarkering.

Wedstrijd :
De scheidsrechter geeft het bevel aan beide ploegen om het touw op te nemen.
De scheidsrechter beveelt:  "Span het koord!"
Hij "centert" het touw en houdt dit zo tot de ploegen in evenwicht zijn.
Op zijn bevel "Pull" begint het touwtrekken.
Elke wedstrijd bestaat uit twee winnende trekbeurten.  Na afloop van de eerste beurt wordt er van kant gewisseld. De scheidsrechter bepaalt de tijdsduur van de rust tijdens de wedstrijden.

Wanneer er een derde pull beslissend is, bepaalt een toss de kant waar de teams zich zullen opstellen.

Winnaar :
Wanneer de markering van ploeg A over de bodemmarkering getrokken wordt,  is ploeg B winnaar en omgekeerd. Naargelang het aantal deelnemende teams worden er poules gevormd en daarna in principe kruisfinales georganiseerd.       .

                
WEDSTRIJDREGLEMENT TOUWTREKKEN


Vervangingen zijn niet meer toegestaan van zodra een team gestart is met het touwtrekken.
Iedere deelnemer moet het touw met blote handen vasthouden.
Behalve de voeten mag er geen enkel lichaamsdeel de grond raken.
Teamleden mogen elkaar niet aanraken of ondersteunen.
Roeien of wiegen is niet toegestaan.
Na uitglijden of vallen moet de touwtrekpositie onmiddellijk terug worden ingenomen.
Het touw moet steeds gespannen blijven.
Het touw mag niet worden losgelaten voordat de wedstrijdleider de wedstrijd heeft afgefloten. 
(terug naar reglementen)

(terug naar top)

OVERALL WINNERS  (puntentoekenning)

Een team mag met maximaal 9 personen deelnemen aan de diverse disciplines.
Na de start van de competitie kan de samenstelling van het team niet meer gewijzigd worden.
Het team dat, samen opgeteld, het meeste punten behaalt op één discipline
krijgt de maximale score, afhankelijk van het aantal deelnemende teams ( bv. bij
deelname van 10 teams zijn dat 10 punten).
Het team dat het minst aantal punten behaalt op één discipline krijgt het
minimale aantal punten (1 punt).
Bij niet-deelname aan een discipline behaalt het team 0 punten.
Twee teams met hetzelfde aantal punten bij één discipline krijgen dezelfde score
toegekend (bv. toegekende score 8 punten, het daaropvolgend team krijgt een
score toegekend van 6 punten).
Het team dat de meeste punten verzamelt op de diverse disciplines wordt “Overall Winner”. 
 

(terug naar reglementen)

ALGEMENE REGLEMENTEN

Alle proeven moeten worden afgelegd met hetzelfde schoeisel. Noppen en/of spikes zijn verboden.
Enkel de hiel en zijkanten van het schoeisel mogen verstevigd worden met een gladde plaat.
Pols/vingerbeschermers zijn niet toegelaten, evenmin als hars.
Enkel magnesiumpoeder of talk mag gebruikt worden om zweterige handen te verminderen.

Groepen/clans kunnen enkel inschrijven en betalen op voorhand via de website.
De dag zelf kunnen enkel individuele deelnemers zich inschrijven en betalen.

De teams moeten om 10.00 uur aanwezig zijn op het competitieterrein.
Naamsveranderingen binnen de ploeg/clan kan dan nog voor 11 uur,bij jury-tafel).
Start van de  games is om 11.00 uur.
Het wedstrijdterrein binnen de omheiningen (nadars) mag alleen worden betreden door de opgeroepen deelnemers,  samen met de wedstrijdleiding.
Elke deelnemer is minstens 18 jaar of ouder, (identiteitskaart wordt gevraagd bij twijfel).
De deelnemers zijn gehouden de reglementen van elk onderdeel na te leven. Op iedere locatie is een reglement voor handen.
Sancties (puntenaftrek…) kunnen ten allen tijde worden opgelegd.
De scheidsrechters hebben het recht deelnemers uit te sluiten bij niet naleving van het reglement of bij onsportief of gevaarlijk gedrag.
Bij klachten van leden van een team is alleen de kapitein gemachtigd dit te komen melden bij de wedstrijdleiding.
Beslissingen van de scheidsrechters en de wedstrijdleiding zijn definitief.
Deelnemers onder invloed van alcohol en/of stimulerende middelen worden uitgesloten.
Bij een hoog aantal deelnemers kan het aantal pogingen per discipline beperkt worden.
Na de start van de competitie kan de samenstelling van het team niet meer gewijzigd worden.

(terug naar reglementen)
  

Inschrijving Highland games 

Inschrijven kan via ons webformulier vanaf 1 mei 2019.  Klik hier...
Enkel voor deelname aan het touwtrekken moet je vooraf betalen via overschrijving van 30,00 euro op bankrekening van:

Werkgroep P.B.C.B. vzw
Bankcode (BIC) : KRED BEBB
IBAN nr. : BE17 7450 6609 1021
Mededeling: Higland Games + Naam club


De inschrijving voor het touwtrekken is pas definitief na ontvangst van de betaling.
Voor de andere disciplines is vooraf inschrijven niet noodzakelijk en kan je op zondag nog inschrijven tot 11u00.

(terug naar top)

TIJDSCHEMA 

OPGELET :    AANVANG HIGHLAND GAMES - 11h00 !

Omdat steeds meer teams aan de Highland Games deelnemen, zijn we genoodzaakt om de wedstrijden te laten starten om 11.00 uur stipt !

Het wedstrijdverloop hangt uiteraard af van het aantal ploegen die inschrijven.  Vanaf 12 deelnemende teams organiseren we kwartfinales, halve finales en een kleine en grote finale. 

PRIJSUITREIKING HIGHLAND GAMES : 18h00
 
(terug naar top)