Camping

Campingreglement - Schots Weekend 2019

Dit reglement geldt voor iedereen die de camping "Cosy Camping" van het Schots weekend betreedt. Niet naleven van het reglement geeft de organisator het recht om personen de toegang tot de camping te ontzeggen.

Registratie en verblijf

✓ Kampeerders kunnen vanaf donderdag 12 september 14u00 tot en met maandag 16 september 12u00 op de camping verblijven.
✓ Sinds 2018 kan de camping op voorhand gereserveerd en betaald worden. De voorverkoop van de camping sluit af op 11 september 2019.
Het verschuldigde bedrag dient uiterlijk 12 september 2019 op de rekening van Werkgroep P.B.C.B. vzw te staan.
Na ontvangst van de betaling ontvang je een bevestigingsmail. Gelieve je met deze mail aan te melden aan de ingang van de camping.
Indien het bedrag niet tijdig werd gestort, wordt jouw bestelling automatisch geannuleerd.
 
Rekeningnummer (IBAN): BE28 7450 6609 0920
BIC = KREDBEBB
Mededeling: Naam en ordernummer van de reservatie
 
✓Het campinggeld bedraagt € 20,00 per persoon (bij betaling op voorhand) ongeacht het aantal verblijfsdagen. Inbegrepen: staanplaats, douchegebruik, wc-gebruik en elektriciteit.
✓ Kampeerders die met de mobilehome of caravan komen, betalen 23 euro per persoon (bij betaling op voorhand), ongeacht het aantal verblijfsdagen. Inbegrepen: staanplaats, douchegebruik, wc-gebruik en elektriciteit.
✓ Kampeerders die niet op voorhand wensen te betalen, kunnen zich de dag zelf nog aanmelden aan de ingang van de camping. Het campinggeld bedraagt dan 25,00 per persoon, ongeacht het aantal verblijfsdagen. Inbegrepen: staanplaats, douchegebruik, wc-gebruik en elektriciteit. Voor kampeerders die met de mobilehome of de caravan komen, bedraagt het campinggeld bij ter plaatste betalen 28,00 per persoon, ongeacht het aantal verblijfsdagen. Inbegrepen: staanplaats, douchegebruik, wc-gebruik en elektriciteit.
✓  Kampeerders moeten zich uiterlijk bij aankomst registreren met de ontvangen mail  of het  verschuldigde campinggeld nog betalen. 
✓  Onder staanplaats wordt verstaan:
-  Voor caravan en mobilehome: 4.50 m x 9.50 m
-  Voor tent : 4.50 m x 4.50 m
-  Andere afmetingen? Gelieve dit bij inschrijving te vermelden bij opmerkingen!
✓  Om een vlotte afhandeling te kunnen garanderen verzoeken wij iedereen om op voorhand het campinggeld te betalen.
✓  Kampeerders zijn verplicht de door de organisatie aangewezen plaats als campingplaats te gebruiken.
✓  Uitgraven en omwoelen van de grond en afzagen/afbreken van boomtakken is verboden.
✓  Honden moet men steeds aan de leiband houden. Uitwerpselen van de dieren moeten onmiddellijk opgeruimd worden.
✓  Iedereen wordt geacht de stilte op de camping te respecteren. Nachtlawaai is niet toegelaten.
✓  Alle wegen op de camping moeten steeds vrij blijven voor de hulpdiensten.
 

Voertuigen

  Voertuigen zijn enkel toegelaten op de camping om kampeermateriaal te lossen of laden. Tijdens het verblijf worden voertuigen op een toegewezen plek geparkeerd.
  Kampeerders die hun voertuig gebruiken tijdens hun verblijf, dienen deze op een parking buiten de camping te parkeren.
  Tussen 22:00 uur en 07:00 uur is de camping volledig afgesloten voor alle verkeer.
  De maximum toegelaten snelheid op de camping bedraagt 10 km/h.
  Er geldt een volledig en permanent parkeer- en stationeerverbod op alle wegen van de camping.
 

Netheid

  Kampeerders worden verzocht de campingplaats altijd proper te houden. Bij aankomst ontvangt iedereen vuilniszakken en gedurende het weekend worden deze regelmatig opgehaald en vervangen door nieuwe.
 

Voorzieningen

  Er zijn voldoende aansluitingen voor elektriciteit voorzien op de camping. Maximum toegelaten aangesloten vermogen: 6 ampère.
  Gebruik van elektrische vuren, microgolfovens en koffiezetten is verboden. Gas-, petroleum-, en andere kook- of verwarmingstoestellen moeten steeds aan alle wettelijke voorschriften voldoen en moeten volgens de gebruiksvoorschriften opgesteld en gebruikt worden.
  De organisatie beschikt niet over verlengkabels. Alle kampeerders zijn zelf verantwoordelijke voor het voorzien van verlengkabels om aan te kunnen sluiten op het verdeelpunt van de camping. Alle gebruikte kabels dienen volledig afgerold te worden.
  Kampeerders kunnen tegen betaling ontbijten in de voorziene tent op de camping (vanaf 07:00 tot 10:00 uur).
  Vooraf bestellen is verplicht. Dit kan in het bureel op de camping tot 18:00 uur, de dag voordien.
  Consumptiebonnen kunnen ook aangekocht worden in het bureel aan de ingang van de camping.
 
Veiligheid
 
  Open vuur (kampvuur, barbecue, toortsen, kaarsen, e.d.) is niet toegestaan.
  Personen die de openbare orde verstoren, aanzetten tot geweld, in het bezit zijn van wapens en/of in het bezit zijn van drugs worden onmiddellijk van de camping verwijderd. De organisatie meldt elk incident aan de politiediensten.
 
Aansprakelijkheid
 
  Verblijf op de camping is op eigen risico, de organisatie is niet aansprakelijk voor gebeurlijke ongevallen of diefstal.
  Kampeerders kunnen overlast melden in het bureel aan de ingang van de camping. De organisatie voorziet zowel overdag als ‘s nachts permanentie. 
 
Reservatie
 
Je kan steeds met al je vragen terecht bij onze campingverantwoordelijke, Mitch Feyen: camping@schotsweekend.be.